1.
حاج نوروز علی تهرانیم, سخاوتیه, جاوریم, Hajenorouzali Tehrani M, Sekhavati H, Javeri M. میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژانویه2012 [ارجاع شده 29ژانویه2022];7(5):482-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/404