1.
مظاهریر, احمدی روزبهانین, جباری فرسا, بیرجندین, بیاتح, Mazaheri R, Ahmadi Rouzbahani N, Jabarifar SE, Birjandi N, Bayat HR. مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2012 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];8(2):151-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/487