1.
احمدی روز بهانین, جباری فرسا, مظاهریر, رضوانحا, Ahmadi Rozbahani N, Jabarifar SE, Mazaheri R, Rezvan H. بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 4دسامبر2021];8(2):136-42. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/492