1.
مقاره عابدا, ضیاءپ, يقينيج, پورمرادیب, Moghareh Abed A, Zia P, Yaghini J, Pourmoradi B. خمیردندان: مروری بر انواع، اجزاي تشکیل دهنده و عوارض احتمالی آن‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 4دسامبر2021];8(2):183-04. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/495