1.
شیخیم, زوارر, ملکیو, Sheikhi M, Zavar R, Maleki V. مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];8(3):229-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/497