1.
عاطفتم, بهشتیم, خاموردیز, کسراییش, Atefat M, Beheshti M, Khamverdi Z, Kasraei S. تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 2دسامبر2021];8(3):213-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/509