1.
مهدی پورم, اسلامیح, تقوی زنوزع, بابالوز, Mehdipour M, Eslami H, Taghavi Zenooz A, Babaloo Z. بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(3):232-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/515