1.
اخوانع, تاجمیرریاحیف, مهدی زادهم, شاه ناصریام, Akhavan A, Tajmir Riahi F, Mehdizadeh M, Shahnaseri A. بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(5):417-24. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/545