1.
هاشمي‌پورما, منصوریم, Hashempour M, Mansouri M. الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(5):433-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/548