1.
ساعتچیم, عارفیا, نواییه, Saatchi M, Arefi A, Navaei H. بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(5):444-52. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/549