1.
مقدسا, Moghaddas O. درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(5):480-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/553