1.
مهديزادهم, فقيهيانا, Mehdizadeh M, Faghihian E. بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 8آگوست2022];8(6):567-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/558