1.
نیلچیانف, جباری فرسا, اخوانع, غفاری فارسانیم, Nilchian F, Jabbarifar SE, Akhavan A, Ghafari Farsani M. بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 7آگوست2022];8(7):622-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/575