1.
خادمیع, فرهادین, شکرانهع, Khademi A, Farhadi N, Shokraneh A. شوینده‌ها در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13ژانویه2013 [ارجاع شده 21ژانویه2022];8(6):576-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/579