1.
اکبریم, ولایتی مقدمف, احمدیا, Akbari M, Velayati Moghadam F, Ahmadi A. بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28ژانویه2013 [ارجاع شده 4جولای2022];8(7):652-61. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/584