1.
مقدسح, مقدسا, Moghaddas H, Moghaddas O. مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(3):273-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/654