1.
حکمتیانا, جلایی اسفندآبادیسو, Hekmatian E, Jalaie Esfandabadi SV. بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 19آوریل2024];9(3):266-72. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/656