1.
مهدی زادهم, بنیانیانن, Mehdizadeh M, Bonyanian N. بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 3دسامبر2021];9(3):226-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/660