1.
بحرانیف, درفشیر, مزارعیفا, همتیح, Bahrani F, Derafshi R, Mazarei F, Hemati H. بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 2دسامبر2021];9(4):312-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/691