1.
عبدی نیانم, فاضلیانن, Abdinian M, Fazelian N. بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 7دسامبر2021];9(4):321-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/694