1.
رضویسم, جعفریم, خالصیس, Razavi SM, Jafari M, Khalesi S. راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 1اکتبر2023];9(4):378-92. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/695