1.
خادمیع, خادمین, شادمهرا, Khademi A, Khademi N, Shadmehr E. روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete avulsion): مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 4دسامبر2021];9(4):369-77. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/699