1.
Abdinian M, Nikouei V, Khatami-Bidgoli M, عبدی‌نیانم, نیکوییو, خاتمی بیدگلیمس. بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 29ژانویه2022];10(2):128-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/790