1.
نیلچیانف, اخلاقین, گنجیص, Nilchian F, Akhlaghi N, Ganji S. بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 7جولای2022];10(5):370-81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/842