1.
مهدی زادهم, خادمیع, شکرانهع, فرهادین, Mehdizadeh M, Khademi A, Shokraneh A, Farhadi N. بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 21ژانویه2022];11(4):267-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/949