##article.return## بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌های دندان‌پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال‌های 1376-92 دانلود ##common.downloadPdf##