##article.return## تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی در موفقیت بی‌حسی بلاک آلوئولار فک پایین در دندان‌های مولر با پالپیت علامت‌دار دانلود ##common.downloadPdf##