##article.return## بررسی ارتباط یافته‌های اتفاقی سینوس ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با علل دندانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان دانلود ##common.downloadPdf##