##article.return## ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های کاری دانشجویان و دستیاران سال آخر دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال تحصیی 94-1393 به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن (REBA) دانلود ##common.downloadPdf##