##article.return## طراحی و ساخت آزمایشی وسیله‌ای نوین با ساختار فنر مانند جهت خارج‌سازی فایل‌های شکسته در درمان‌های ریشه دانلود ##common.downloadPdf##