##article.return## بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین ترمیمی با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت دانلود ##common.downloadPdf##