##article.return## تأثیر ژل فلوراید23/1% قبل یا بعد از استفاده‌ی روزانه‌ی ماده‌ی بلیچینگ در کاهش حساسیت دندانی دانلود ##common.downloadPdf##