##article.return## مقایسه دو روش بیحسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و بیحسی انفیلتراسیون بر کنترل درد حین پالپوتومی مولرهای اول شیری فک پایین دانلود ##common.downloadPdf##