##article.return## بررسی ارتباط دردهای فکی صورتی با بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بیمارستان‌های الزهرا و چمران اصفهان در سال 89-88 دانلود ##common.downloadPdf##