##article.return## بررسی اثر دکورتیکاسیون (decortications) بر بازسازی(Augmentation) استخوان فک: یک مطالعه مقدماتی دانلود ##common.downloadPdf##