##article.return## بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان در فیکسچرهای ایمپلنت بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در مرحله‌ی پس از جراحی دانلود ##common.downloadPdf##