سخن سردبیر

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی (فارسی زبان) در قالب مقالات معتبر علمی و پژوهشی و با همت اعضای هیأت علمی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان شروع به کار کرد و در اندک مدتی توانست با کسب عنوان علمی پژوهشی و ورود به نمایه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، به عنوان یکی از معتبرترین مجلات فارسی زبان در عرصه دندان‌پزشکی ایران خودنمایی کند. با ورود این مجله به نمایه‌های معتبر بین‌المللی، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور، این مجله جایگاه خود در عرصه بین‌المللی را باز نماید که در این راستا همراهی اساتید و پژوهشگران گرانقدر کشورمان را ارج می‌نهیم.

به عنوان سردبیر مجله، از تمامی نویسندگان و محققین فارسی زبان که مقالات ارزشمند خود را به این مجله ارسال می‌کنند، سپاسگزاری می‌نمایم و همراه با همه همکارانم از پیشنهادات شما عزیزان در جهت ارتقای روزافزون این مجله استقبال خواهیم نمود.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد