سیاست‌های داوری همتا

همه نسخه های خطی به صورت دو سو کور بررسی می شوند. همچنین داوران محترم مقالات را از لحاظ آماری بررسی می کنند. وقتی بازبینی ها برگردانده شود، ویرایشگر اختصاص یافته به مقاله، مقاله را دوباره می خواند و هر گونه اصلاح اضافی مورد نیاز را قبل از پذیرش مقاله اعلام می کند. سیاست ما مانند سایر مجلات ها این است که تصمیم نهایی با سردبیر مجله  می باشد.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد