میزان تأثیر فیبرها در بهبود استحکام خمشی رزین‌های آکریلی در مجاورت هیپوکلریت سدیم

  • B Ebadian DDS Associated professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
  • M Bonyadi
  • F Bajgholi
  • بهناز عبادیان متخصص پروتزهای دندانی، دانشیار گروه پروتز دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مركز تحقيقات علوم دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مریم بنیادی دندان‌پزشک
  • فرشاد باجغلی متخصص پروتزهای دندانی، استادیار گروه پروتز دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مركز تحقيقات علوم دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفها

چکیده

مقدمه: در طی روند ضدعفونی، استحکام خمشی رزین‌های آکریلی بیس دنچر می‌تواند، تحت تأثیر قرار گیرد. فیبرها، به عنوان یک روش استحکام بخشی معرفی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تأثیر استحکام خمشی نمونه‌های آکریلی گرماسخت ،تقویت‌شده با فیبر و بدون فیبر، غوطه‌ور در هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد بود.

مواد و روش‌‌ها: تعداد60 نمونه، آکریلی به ابعاد 3×10× 65 میلی‌مترساخته شد. تعداد 30 نمونه، توسط نوعی فیبر غيرآغشته به رزين، در 1 میلی‌متری سطح تقویت شدند. هر کدام از دو گروه، به سه زیرگروه به صورت بدون غوطه‌وری (1)، غوطه‌وری در آب به مدت 8 ساعت (2) و غوطه‌وری در هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد به مدت 8 ساعت (3)، تقسیم شدند. استحکام خمشی نمونه‌ها، با استفاده از تست بارگذاری سه نقطه‌ای ارزیابی و نتایج با آزمون آنالیز واریانس دو ‌طرفه تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌‌ها: میانگین استحکام خمشی نمونه‌های تقویت شده با فیبر غوطه‌ور در محلول ضدعفونی کننده 5/126 مگاپاسکال و نمونه‌های تقویت نشده غوطه‌ور در محلول 7/122 مگاپاسکال بود. میانگین استحکام خمشی کلیه گروه‌ها تفاوت معنی‌داری نشان نداد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتایج، این نوع فیبر قادر به افزایش استحکام خمشی نمونه‌های آکریلی نیست و برای تقویت آکریل‌های گرماسخت، در شرایط خشک، مرطوب، و غوطه‌ور در محلول‌ ضدعفونی هیپوکلریت سدیم مؤثر نیست.

كليد واژه‌ها: رزين آكريلي، ضدعفوني، فيبر، استحكام خمشي، بيس پروتز
چاپ شده
2008-05-28
استناد به مقاله
1.
Ebadian B, Bonyadi M, Bajgholi F, عبادیانب, بنیادیم, باجغلیف. میزان تأثیر فیبرها در بهبود استحکام خمشی رزین‌های آکریلی در مجاورت هیپوکلریت سدیم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28می2008 [ارجاع شده 4جولای2022];2(4):40-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/111

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد