فصل نامه علمی پژوهشی

دانشکده دندان پزشکی اصفهان


p-ISSN: 2008-6989

e-ISSN: 1735-255x

 

 

 

 

 

مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان

دارای رتبه علمی- پژوهشی

ترتیب انتشار

فصل‌نامه

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

p-ISSN: 1735-255X

e-ISSN: 2008-6989

وب‌سایت مجله

http://jids.journalonweb.ir

ایمیل مجله

jids@dnt.mui.ac.ir

تلفن

37925523-031

مدیر مسؤول:

دکتر مرتضی بنکدارچیان

دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

dr_bonakdar@yahoo.com

سردبیر:

دکتر رامین مشرف

استاد پروتزهای دندانی، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

raminmosharraf@gmail.com

زبان مجله:

فارسی- انگلیسی

سال انتشار:

1383

پشتیبانی سایت:

موسسه آرمان پژوه حکیم
تلفن: 031-36515200
ایمیل: journals@armri.org

 

چاپ شده: 2024-05-13

مقاله‌های پژوهشی

گزارش مورد

نمایش همه ی شماره ها

 

مجله داتشکده دندانپزشکی اصفهان
شاپای چاپی: 1735-255X
شاپای الکترونیکی: ۲۰۰۸-6989

مدیر مسئول: دکتر مرتضی بنکدارچیان

سردبیر: دکتر رامین مشرف

  • مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان، نشریه ای علمی، پژوهشی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقاء سطح دانش دندانپزشکی می باشد.
  • دسترسی به تمامی مقالات از طریق این سایت آزاد بوده و کلیه مراحل پذیرش، بررسی و انتشار مقاله برای نویسندگان محترم بدون هزینه می باشد.

 

 

این فصلنامه در پایگاه‌های اطلاع رسانی زیر نمایه شده است:

Chemical Abstracts, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO (Dentistry and Oral Sciences Source), EBSCO Discovery Service, EMRO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Hinari, Index Copernicus, Iran Medex, Islamic World Science Citation (ISC), Magiran, Open J-Gate, SID (www.SID.ir), Ulrich’s International Periodical Directory.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد