تأثیر زمان بر آلوده شدن سطح رزین با بزاق بر میزان استحکام برشی اتصال براکت ارتودنسی به دندان

  • علیرضا عمرانی Alireza Omrani استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مهرداد برکتین Mehrdad Barekatain استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مهدی رفیعی Mehdi Rafiei استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مژگان محبی Mozhgan Mohebbi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آلودگی با بزاق، یک عامل مهم در کاهش استحکام برشی پیوند براکت با دندان است. یکی از بزرگترین معایب باندینگ، حساسیت به آلودگی با بزاق می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آلوده شدن سطح دندان آغشته شده به انفیلد رزین با بزاق، بر استحکام برشی اتصال براکت به دندان در مدت زمان‌های مختلف آلودگی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 110 عدد دندان پرمولر سالم کشیده شده‌ی انسان، به 5 گروه اصلی و 11 زیر‌گروه تقسیم شدند. در گروه شاهد، براکت در شرایط بدون آلودگی بزاقی به دندان متصل شد. در گروه‌های دیگر، نمونه‌ها بعد از آغشته شدن به انفیلد رزین به ترتیب، در گروه B آلودگی به تنهایی 1، 5، 15 ثانیه، گروه C آلودگی 1، 5، 15 ثانیه + خشک کردن، گروه D آلودگی 1، 5، 15 ثانیه + شستشو + خشک کردن، انجام و براکت متصل گردید و در گروه E طبق دستور کارخانه‌ی سازنده‌ی کامپوزیت بعد از آلودگی و شستشو و خشک کردن، مجدداً دندان به رزین آغشته و براکت متصل گردید. قدرت اتصال براکت به دندان توسط دستگاه اینسترون تعیین شد. داده‌ها توسط آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید (0٫005 = α).

يافته‌ها: بیشترین قدرت اتصال، مربوط به گروه شاهد (4٫21 مگا‌پاسكال) و کمترین میزان آن مربوط به زیرگروه چهارم (15 ثانیه آلودگی بدون شستشو 3٫8 مگاپاسكال) بود. بين ميانگين استحكام باند اتصال براكت به سطح مينا بين 5 گروه اصلی اختلاف معني‌دار وجود داشت (0٫001 = p value).

نتیجه‌گیری: آلودگی با بزاق، باعث کاهش قدرت اتصال می‌گردد. شرایط ایده‌آل ایزولاسیون امکان برقراری اتصال قوی‌تر براکت به سطح دندان را فراهم می‌کند.

کلید واژه‌ها: آلودگی بزاق، استحکام برشی، براکت ارتودنسی.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Alireza Omraniعع, Mehrdad Barekatainمب, Mehdi Rafieiمر, Mozhgan Mohebbiمم. تأثیر زمان بر آلوده شدن سطح رزین با بزاق بر میزان استحکام برشی اتصال براکت ارتودنسی به دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):210-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1131

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد