گزارش دو مورد کراتوسیست متعدد سندرمیک و غیرسندرمیک

  • صفورا سیفی استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • احسان موعودی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • گلنار هاشمی‌پور دستیارتخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • رامین فروغی استادیار، جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • کامران نصرتی استادیار، جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • Safoura Seifi Assistant Professor, Department 0f Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Medical University of Babol, Mazandaran, Iran.
  • Ehsan Moodi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Medical University of Babol, Mazandaran, Iran.
  • Golnar Hashemipour Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Medical University of Babol, Mazandaran, Iran.
  • Ramin Fouroghi Assistant Professor, Department of oral and maxillofacial Surgery, Medical University of Babol, Mazandaran, Iran.
  • Kamran Nosrati Assistant Professor, Department of oral and maxillofacial Surgery, Medical University of Babol, Mazandaran, Iran.

چکیده

مقدمه: تومور ادنتوژنیک کراتوسیست، ضایعه ادنتوژنیک خوش‌خیم با رفتار تهاجمی و عود بالا است که در موارد نادری به‌صورت متعدد همراه با بازال سل نووس سندرمیک و یا غیرسندرمیک رخ دهد.

شرح موارد: هدف از گزارش این دو مورد، ارزیابی بالینی- پاتولوژی در دو بیمار ایرانی مبتلا به کراتوسیست‌های متعدد سندرمیک و غیرسندرمیک و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است.

نتیجه‌گیری: نوع سندرمیک کراتوسیست متعدد نسبت به نوع غیرسندرمیک و انواع منفرد آن رفتار تهاجمی‌تري دارد و ممکن است اولین علایم بازال سل نووس سندرم، وجود کراتوسیست‌های متعدد در فکین باشد که توسط دندان‌پزشک تشخیص داده می‌شود. در بررسی مقالات انگلیسی زبان، نوع غیرسندرمیک دومین گزارش مورد و نوع سندرمیک بیستمین مورد توصیف شده در جمعیت ایرانی است.

کلید واژه‌ها: تومورادنتوژنیک کراتوسیست، سندرم بازال سل نووس، سندرمیک، غیرسندرمیک.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
سیفیص, موعودیا, هاشمی‌پورگ, فروغیر, نصرتیک, Seifi S, Moodi E, Hashemipour G, Fouroghi R, Nosrati K. گزارش دو مورد کراتوسیست متعدد سندرمیک و غیرسندرمیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 25فوریه2024];12(1):97-05. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1145

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد