طراحی، بهینه‌سازی و بروز رسانی نرم‌افزار هوشمند جهت ارایه‌ی طرح درمان ساخت پروتز پارسیل متحرک

  • امید صوابی استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فرحناز نجاتی‌دانش استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علیرضا سعیدی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • اشکان مطیع دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Omid Savabi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Farahnaz Nejatidanesh Professor, Dental Materials Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Alireza Saeidi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ashkan Motie Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تا به حال نرم‌افزارهای زیادی برای تشخیص و طرح درمان در دندان‌پزشکی استفاده شده است. ولی با توجه به ارتقای سطح زبان‌های برنامه‌نویسی و رشد علمی جامعه‌ی دندان‌پزشکی، پیشرفت و ارتقای این نرم‌افزارها همواره مورد نیاز است. استفاده از نرم‌افزار در زمینه‌ی طرح درمان پروتز پارسیل متحرک مدتی است که مورد نظر بوده است و همواره نرم‌افزارهای پیشرفته‌تر که مشکلات نرم‌افزارهای قبلی را رفع می‌نمودند، معرفی شده‌اند. هدف از این طرح، طراحی، بهینه‌سازی و بروز رسانی نرم‌افزار هوشمند جهت ارایه‌ی طرح درمان با ظاهری کاربر پسند و راحت بوده که بتواند مشکلاتی که در نظر سنجی استفاده از سایر نرم‌افزارها گزارش شده است را برطرف نماید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کاربردی که در سال 1393 انجام شد، ابتدا اصول اساسی طراحی پروتزهای پارسیل متحرک طبق آخرین چاپ کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن 2011 به عنوان کتاب مرجع و هم‌چنین نظرات اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که قبلاً اخذ شده بود، استخراج و به صورت نمودار الگوریتمی جهت رسیدن به طرح درمان مناسب ترسیم گشت. سپس کد نویسی و طراحی ظاهر برنامه به کمک زبان برنامه‌نویسی بیسیک (Basic) و در محیطMicrosoft Visual Studio 2010  صورت گرفت و برنامه تولید شد. جهت ارزیابی برنامه، 40 نمونه از شایع‌ترین مشکلات بی‌دندانی پارسیل به نرم‌افزار داده شد و طرح درمان ارایه شده با کتاب مرجع و هم‌چنین نظرات اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که قبلاً اخذ شده بود، مقایسه شد.

يافته‌ها: با مقایسه‌ی نتایج با کتاب مرجع و هم‌چنین نظرات اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که قبلاً اخذ شده بود از 40 طرح درمان ارایه شده توسط نرم‌افزار، 36 عدد مورد تأیید واقع شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتیجه‌ی این مطالعه که 90% طرح درمان‌ها مورد تأیید بود، می‌توان به کفایت قابل قبول این برنامه پی برد ولی هم‌چنان 10% باقی‌مانده حکایت از نیاز این برنامه به ارتقا در آینده دارد که می‌توان در همین نسخه از نرم‌افزار تغییرات را اعمال نمود تا به درصد بالاتری از کفایت دست یابد.

کلید واژه‌ها: طراحی نرم‌افزار هوشمند، پروتز پارسیل متحرک، نیمه بی‌دندانی.

چاپ شده
2016-06-07
استناد به مقاله
1.
صوابیا, نجاتی‌دانشف, سعیدیع, مطیعا, Savabi O, Nejatidanesh F, Saeidi A, Motie A. طراحی، بهینه‌سازی و بروز رسانی نرم‌افزار هوشمند جهت ارایه‌ی طرح درمان ساخت پروتز پارسیل متحرک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2016 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(1):89-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1159

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد