مروري بر اصول مراقبت از ايمپلنت‌هاي دنداني

  • فرانك جلاليان Faranak Jalalian متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • نرگس نقش Narges Naghsh استاديار، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه پريودنتيكس، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: از آن‌جايي كه درمان با ايمپلنت‌هاي دنداني به عنوان جزیي از درمان‌هاي اصلي دندان‌پزشكي درآمده است، لازم است دندان‌پزشكان با نحوه‌ی اجرای روش‌های سیستماتیک و درمان‌های حمایتی بافت‌هاي اطراف ايمپلنت آشنايي داشته باشند. مطالعه‌ی مروری حاضر با هدف بررسی و ارایه‌ی راه‌های درمانی و روش‌های مراقبت بعد از جایگذاری ایمپلنت انجام شده است.

شرح مقاله: مروری بر مقالات در بانك‌هاي اطلاعاتي Science Direct، Google Scholar و PubMed در سال‌هاي 1970 تا 2014، انجام شد. پس از مطالعه، خلاصه 120 مقاله بدست آمده، تعداد 80 مقاله که امکان دسترسی به متن کامل آنها وجود داشت، انتخاب شدند. با توجه به توصيه‌ی آكادمي پريودنتولوژي آمريكا، بيماران بايد از نظر شرايط بافت‌هاي اطراف ايمپلنت، شرايط پروتز ساپورت كننده، كنترل پلاك، بررسي اكلوژن و وضعيت بهداشت دهان، مورد بررسي دوره‌اي منظم قرار گيرند. ارزيابي تاريخچه‌ی پزشكي و دندان‌پزشكي، بافت نرم، پلاك ايندكس، عمق كلينيكي پروب، خون‌ريزي در هنگام پروب كردن، حضور بافت كراتينيزه، لقي، اكلوژن و ارتفاع استخوان در دوره‌ی نگهداري، پيشنهاد مي‌شود. در پري ايمپلنتيت، ضايعه‌ی موكوزال اغلب همراه با ترشح چرك، افزايش عمق پروب، خون‌ريزي در حين پروب و از دست رفتن استخوان مارژينال همراه است. از جمله درمان‌هاي پيشنهادي شامل رعايت بهداشت مناسب دهان، جرم‌گيري (جرم و پلاك بالا و زير لثه)، اجاست اكلوژن، ري لاين پروتز و جراحي مي‌باشد.

نتیجه‌گیری: در اين مقاله‌ی مروري ارزيابي استاندارد بر پايه‌ی شواهد علمي و پروتكل مداخلات دوره‌ی مراقبت از ايمپلنت‌هاي دنداني مورد بررسي قرار گرفت. از آنجا كه درمان‌هاي ايمپلنت، جزیي از پروتكل درماني دندان‌پزشكي شده‌اند، مشخص شدن بيماران در ريسك بالا براي پري ايمپلنتيت و انجام پروتكل مراقبت مناسب، حائز اهميت است. بررسي وجود ضايعات موكوزيت به دليل احتمال پيشرفت آن به سمت پري ايمپلنتيت پيشنهاد مي‌شود.

کلید واژه‌ها: ايمپلنت‌های دندانی، شاخص پلاك دنداني، راديوگرافي.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Faranak Jalalianفج, Narges Naghshنن. مروري بر اصول مراقبت از ايمپلنت‌هاي دنداني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):457-68. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1288

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد