گزارش یک مورد کیست شکاف برانشیال کلفت، در یک مرد 22 ساله

  • اکبر رضایی Akbar Rezaei دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران.
  • مهدی سزاوار Mehdi Sezavar استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران.
  • حسین شیران Husain Shiran دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران.
  • علی فاتح Ali Fateh دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: کیست برانشیال کلفت، یک توده‌ی مواج با رشد آهسته می‌باشد که در دهه‌ی دوم و سوم زندگی ظاهر می‌شود. محل شایع آن در قسمت لترال گردن و قدام عضله‌ی استرنو کلیدوماستویید می‌باشد، اما می‌تواند در اطراف پاروتید و زاویه‌ی مندیبل و نزدیک گوش خارجی نیز دیده شود. این مورد، به علت بروز ناشایع این کیست در این محل و شباهت بالینی با عفونت‌های ادنتوژنیک و احتمال بروز تشخیص ناصحیح ،حایز اهمیت است.

گزارش مورد: این مطالعه به گزارش یک مورد از کیست برانشیال کلفت می‌پردازد که اشتباهاً در زمان تورم به عنوان آبسه‌ی ادنتوژنیک تشخیص داده شد و از طرف دندان‌پزشک عمومی، 3 ماه تحت درمان با آنتی‌بیوتیک قرار گرفته است. در معاینه‌ی بالینی این مرد 22 ساله، تورمی به اندازه‌ی 55 سانتی‌متر در ناحیه‌ی لترال گردن و ساب مندیبل سمت راست مشاهده شد، که در لمس، بدون درد و دارای قوام نرم و متموج بود. در بررسی رادیولوژی پانورامیک بیمار، دندان مولر اول سمت راست، دچار پوسیدگی وسیع و دندان مولر سوم سمت راست، دارای ضایعه‌ی رادیولوسنت در انتهای ریشه بود. پس از تهیه‌ی سی‌تی‌اسکن اسپیرال از ضایعه، محدوده‌ی ضایعه مشخص شد و بیمار تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل جراحی اکسیژنال، بیوپسی انجام گرفت. نتیجه‌ی آزمایش پاتولوژی حاکی از برانشیال کلفت کیست بود.

نتیجه‌گیری: تشخیص کیست‌های برانشیال کلفت، عمدتاً بر اساس تاریخچه‌ی پزشکی و تظاهرات کلینیکی می‌باشد. سی‌تی‌اسکن نه تنها برای بررسی وسعت ضایعه مفید است، بلکه برای ارزیابی ارتباط آن با ساختارهای مجاور نیز کاربرد دارد.

کلید واژه‌ها: کیست برانشیال کلفت، آبسه‌، کیست ادنتوپنیک، بیوپسی.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Akbar Rezaeiار, Mehdi Sezavarمس, Husain Shiranحش, Ali Fatehعف. گزارش یک مورد کیست شکاف برانشیال کلفت، در یک مرد 22 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 13ژوئن2024];12(4):469-73. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1289

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد