مقایسه‌ی وضعیت سلامت دهان و شاخص پلاک دندانی در کودکان مبتلا به بیش‌فعالی- کم‌توجهی درمان‌شده و درمان‌نشده در مقایسه با کودکان سالم

  • الناز نجفی Elnaz Najafi دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • نغمه فیضی نجفی Naghmeh Feizi Najafi استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رومینا مظاهری Romina Mazaheri استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رویا فروغی Roya Foroghi استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • پریسا اولاد Parisa Owlad دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • شهرام حیدری Shahram Heidari فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان.

چکیده

مقدمه: اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی ADHD (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder)، یک الگوی پایدار کم‌توجهی، پرفعالیتی و تکانش‌گری است و یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت روانی در دوران کودکی می‌باشد که 12تا 15 درصد کودکان سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان پوسیدگی دندانی و وضعیت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی در مقایسه با کودکان سالم بود که اهمیت اقدامات پیشگیرانه را در حفظ سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا، روشن می‌ساخت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، 33 کودک مبتلا به ADHD درمان ‌شده، 32 کودک مبتلا به ADHD درمان‌ نشده و 37 کودک سالم 7 تا 12 ساله، از نظر شاخص‌های dmft (دندان‌های شیری)، DMFT (دندان‌های دائمی) و PI (پلاک دندانی) معاینه شدند. کودکان سالم از لحاظ سن و جنس با کودکان مبتلا، همسان گردیده و با آزمون‌های آنالیز یک طرفه و کای‌اسکوئر با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18، آنالیز شده و داده‌هایی که  p value < 0/05 بودند، معنی‌دار در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: میانگین شاخص DMFT (p value = 0/97) و PI (p value = 0/48) در کودکان بیش‌فعال، اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد نداشت، ولی میانگین شاخص dmft در گروه شاهد، بطور معنی‌داری کمتر از دو گروه مبتلا به ADHD به دست آمد (p value = 0/04).

نتیجه‌گیری: کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی، به دلیل علائمی مثل کم‌توجهی و تکانش‌گری، توانایی لازم برای انجام فعالیت‌های منظم مانند مسواک زدن را ندارند، به همین دلیل پوسیدگی دندان‌های شیری بیشتری را نسبت به کودکان عادی تجربه می‌کنند؛ اما در محدوده‌ی سنی مطالعه‌ی حاضر، به دلیل اینکه فرصت کافی برای پوسیدگی دندان‌های دائمی وجود نداشت، تفاوتی در میانگین شاخص DMFT دیده نشد. همچنین پلاک دندانی (PI) در کودکان بیش‌فعال، بیش از کودکان عادی به دست نیامد.

کلید واژه‌ها: کودکان، اختلال بیش‌فعالی- کم‌توجهی، پوسیدگی دندانی، بهداشت دهان، بهداشت دندان.

مراجع

1. Hidas A, Birman N, Noy AF, Shapira J, Matot I, Steinberg D, et al. Salivary bacteria and oral health status in medicated and non-medicated children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Clin Oral Investig. 2013; 17(8): 1863-7.
2. Galili-Weisstub E, Segman RH. Attention deficit and hyperactivity disorder: review of genetic association studies. Isr J Psychiatry Relat Sci 2003; 40(1): 57-66.
3. Broadbent J, Ayers K, Thomson W. Is attention-deficit hyperactivity disorder a risk factor for dental caries? Caries Res 2003; 38(1): 29-33.
4. Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Ek U, Dahllöf G. Oral health, dental anxiety, and behavior management problems in children with attention deficit hyperactivity disorder. Eur J Oral Sci 2006; 114(5): 385-90.
5. Landgren M, Pettersson R, Kjellman B, Gillberg C. ADHD, Damp and other neorodevelopmental /psychiatric disorder in 6 years old children: epidemiology and co-morbidity. Dev Med Child Neurol. 1996; 38(10): 891-906.
6. Chandra P, Anandakrishna L, Ray P. Caries experience andoral hygiene status of children suffering from attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2009; 34(1): 25-9.
7. Grooms MT, Keels MA, Roberts MW, McIver FT. Caries experience associated with attention–deficit/hyperactivity disorder. J Clin Pediatr Dent 2005; 30(1): 3-7.
8. Friedlander AH, Yagiela JA, Mahler ME, Rubin R. The pathophysiology, medical management and dental implications of adult attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Dent Assoc 2007; 138(4): 475-82.
9. Cortese S, Isnard P, Frelut ML, Michel G, Quantin L, Guedeney A, et al. Association between symptoms of attentiondeficit/ hyperactivity disorder and bulimic behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. Int J Obes (Lond) 2007; 31(2): 340-6.
10. Upadhyaya HP, Rose K, Wang W, O’Rourke K, Sullivan B, Deas D, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder, medication treatment, and substance use patterns among adolescents and young adults. J Child Adolesc Psychopharmacol 2005; 15(5): 799-809.
11. Whalen CK, Jamner LD, Henker B, Delfino RJ, Lozano JM. The ADHD spectrum and everyday life: experience sampling of adolescent moods, activities, smoking, and drinking. Child Dev 2002; 73(1): 209-27.
12. Molina BS, Pelham WE Jr. Childhood predictors of adolescent substance use in a longitudinal study of children with ADHD. J Abnorm Psychol 2003; 112(3): 497-507.
13. Biederman J, Monuteaux MC, Mick E, Spencer T, Wilens TE, Silva JM, et al. Young adult outcome of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled 10-year follow-up study. Psychol Med 2006; 36(2): 167-79.
14. WHO Oral Health Programme. DMFT levels at 12 years: [Online] [cited 1996]; Available from: URL: http://www.who.int/iris/handle/10665/61182
15. Wogelius P, Poulsen S, Sørensen HT. Prevalence of dental anxiety and behavior management problems among six to eight years old Danish children. Acta Odontol Scand 2003; 61(3): 178-83.
16. Bimstein E, Wilson J, Guelmann M, Primosch R. Oral characteristics of children with attention‐deficit hyperactivity disorder. Spec Care Dentist 2008; 28(3): 107-10.
17. Kohlboeck G, Heitmueller D, Neumann C, Tiesler C, Heinrich J, Heinrich-Weltzien R, et al. Is there a relationship between hyperactivity/inattention symptoms and poor oral health? Results from the GINIplus and LISAplus study. Clin Oral Investig 2013; 17(5): 1329-38.
18. Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Ek U, Dahllöf G. Dental caries and oral health behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder. Eur J Oral Sci 2007; 115(3): 186-91.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Elnaz Najafiان, Naghmeh Feizi Najafiنفن, Romina Mazaheriرم, Roya Foroghiرف, Parisa Owladپا, Shahram Heidariشح. مقایسه‌ی وضعیت سلامت دهان و شاخص پلاک دندانی در کودکان مبتلا به بیش‌فعالی- کم‌توجهی درمان‌شده و درمان‌نشده در مقایسه با کودکان سالم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:258-67. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1395

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد