تومور ادنتوژنيك كيستيك كلسيفيه پيگمانته مرتبط با ادونتوما: گزارش مو

  • Gh Jahanshahi
  • Sh Tabatabaei Ardakani
  • غلامرضا جهانشاهي دانشيار بخش آسيب‌شناسي دهان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  • سيد حسين طباطبايي اردكاني دستيار تخصصي بخش آسيب‌شناسي دهان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چکیده

 

مقدمه: ضايعات ادونتوژنيك داخل استخواني پيگمانته، ضايعات نادري هستند كه تاكنون در منابع انگليسي زبان 47 مورد از آنها گزارش شده است. در اين ميان Pigmented calcifying cystic odontogenic tumor شايع‌ترين نوع این ضایعات است كه پیشتر تحت عنوان Calcifying odontogenic cyst شناخته مي‌شد و تا به حال 20 مورد از آن گزارش شده است.

گزارش مورد: بيمار يك مرد نوزده ساله داراي يك تورم استخواني دردناك در ناحيه قدام فك بالا در سمت راست با گسترش به ريم اوربيتال، مشكلات بينايي و سردرد بود. با توجه به نماي راديوگرافيك، بررسي ميكروسكوپي، رنگ‌آميزي اختصاصي و ايمونوهيستوشيميايي، تشخيص Pigmented calcifying cystic odontogenic tumor associated with odontoma داده شد.

نتيجه‌گيري: با توجه به خاستگاه مشترك ملانوسيت‌ها و دنتال لامينا از نئورال كرست، حضور ملانوسيت‌ها و ملانين در ضايعه اخير قابل توجيه است؛ هر چند تاكنون نقشي براي آن در رفتار بيولوژيك و پيش‌آگهي مطرح نشده است. اين مورد نيز به موارد نادر ضايعات ادونتوژنيك پيگمانته گزارش شده، اضافه خواهد شد.

كليد واژه‌ها: تومور ادونتوژنيك كيستيك كلسيفيه، ادونتوما، ملانوسيت

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Jahanshahi G, Tabatabaei Ardakani S, جهانشاهيغ, طباطبايي اردكانيسح. تومور ادنتوژنيك كيستيك كلسيفيه پيگمانته مرتبط با ادونتوما: گزارش مو. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):49-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/151

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد