کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد

  • Abdolrahim Davari عبدالرحیم داوری استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات بهداشت دهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
  • Farzad Ziaei فرزاد ضیائی دستیار تخصصی، گروه پروتز‌های دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه از لیزر در بسیاری از اعمال دندان‌پزشکی استفاده می‌شود. برخی مزیت‌های درمان ضایعات بافت نرم دهان شامل کاهش نیاز به بی‌حسی موضعی، خون‌ریزی حداقل، ترمیم سریع و کاهش عوارض پس از جراحی می‌باشد. به این دلایل برای درمان این ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی از لیزر استفاده گردید.

گزارش مورد: در این مطالعه، ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی در یک خانم ۵۴ ساله به وسیله‌ی جراحی با لیزر CO2 درمان شد و روند جراحی لیزر، ترمیم و راحتی بیمار مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژهها: لیزر CO 2، ضایعه‌ی فیبرومای تحریکی

مراجع

1. Glick M. Burket's oral medicine. 12th ed. Shelton, CT: PMPH USA; 2015.
2. Chaparro-Avendano AV, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C. Peripheral giant cell granuloma. A report of five cases and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005; 10(1): 53-7; 48-52.
3. Tamarit-Borras M, Delgado-Molina E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Removal of hyperplastic lesions of the oral cavity. A retrospective study of 128 cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005; 10(2): 151-62.
4. Jacques SL. Optical properties of biological tissues: a review. Phys Med Biol 2013; 58(11): R37-61.
5. Sulieman M. An overview of the use of lasers in general dental practice: 2. Laser wavelengths, soft and hard tissue clinical applications. Dent Update 2005; 32(5): 286-8, 291-4, 296.
6. Asnaashari M, Zadsirjan S. Application of laser in oral surgery. J Lasers Med Sci 2014; 5(3): 97-107.
7. Strauss RA, Guttenberg SA. Lasers in oral and maxillofacial surgery. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2004; 16(2): xi-xii.
8. Truschnegg A, Acham S, Kqiku L, Jakse N, Beham A. Minimally invasive excision of epulides with a CO2 laser: A retrospective study of 90 patients. Photomed Laser Surg 2017; 35(9): 472-8.
9. Levine R, Vitruk P. Laser-assisted removal of irritation fibroma. Global Laser Oral Health 2014.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
عبدالرحیم داوریAD, فرزاد ضیائیFZ. کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:107-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1948

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد