دردهای پس از درمان ریشه: عوامل مؤثر و داروهای مسکن

  • مسعود ساعتچی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مریم بیدار استاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.
  • حسن رزمی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
  • محمد قاسم امین الضربیان استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Masoud Saatchi Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Bidar Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Hasan Razmi Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Mohammadghasem Aminozarbian Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در علم دندان‌پزشکی، دردهای پس از درمان ریشه از جمله مشکلاتی است که هنوز بیماران و دندان‌پزشکان با آن مواجه هستند. اگر چه وقوع چنین دردهایی الزاماً به معنی شکست درمان نیست، لیکن ساکت شدن درد برای بیمار از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنين توانایی در پیش‌گیری و یا آرام نمودن این دردها یکی از عوامل اصلی در موفقیت شغلی یک دندان‌پزشک می‌باشد. درد در درمان ریشه، معمولاً نتیجه یک واکنش التهابی پری‌آپیکال است که قبل، در طی یا به دنبال درمان‌های مختلف معالجه ریشه اتفاق می‌افتد. شدت پاسخ التهابی متفاوت بوده و بستگی به فاکتورهای موضعی و سیستمیک دارد. هر چند علت درد و تورم به دنبال درمان ریشه همیشه واضح نیست، اما محققین عوامل متعددی را در ایجاد این دردها بیان کرده‌اند. این عوامل را می‌توان در سه دسته اصلی شامل عوامل مربوط به کار دندان‌پزشک، عوامل مربوط به بیمار، عوامل مربوط به پالپ و پری‌آپیکال طبقه‌بندی نمود. مهم‌ترین اصل در کنترل دردهای پس از درمان ریشه، داشتن شناخت و آگاهی کافی از عوامل ایجاد کننده آن و سپس پیش‌گیری از این عوامل است. هدف از این مقاله، معرفی عوامل مؤثر در ایجاد دردهای پس از درمان ریشه و ارائه راهکارهایی از جمله داروهای مسکن جهت پیش‌گیری و یا کاهش این دردها بود.

كليد واژه‌ها: التهاب، پری‌آپیکال، داروهای مسکن، دردهای اندودنتیک، درمان ریشه.
چاپ شده
2011-04-04
استناد به مقاله
1.
ساعتچیم, بیدارم, رزمیح, امین الضربیانمق, Saatchi M, Bidar M, Razmi H, Aminozarbian M. دردهای پس از درمان ریشه: عوامل مؤثر و داروهای مسکن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2011 [ارجاع شده 4جولای2022];7(1):68-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/300

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد