شیوع بی‌دندانی کامل و علل آن در افراد 35 سال و بیشتر شهر یاسوج در یک بررسی یک‌ساله

  • مرتضی بنکدارچیان دانشیار، عضو مرکز تحقیقات ترابی‌نژاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • رضا قربانی پور دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فاطمه مجدزاده دستيار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • طهمورث حجتی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Fateme Majdzade Postgraduate student, Department of Orthodontics, School of dentistry, Isfahan University of medical sciences
  • Reza Ghorbanipour Postgraduate student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Majdzadeh Postgraduate student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Tahmores Hojati Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: نتیجه نهایی پوسیدگی دندانی و بیماری‌های پریودنتال، بی‌دندانی است. از دست دادن دندان‌ها عوارض نامطلوبی را از نظر عملکرد و زیبایی برای بیماران ایجاد می‌کند. هدف از این پژوهش، تعیین شیوع بی‌دندانی و عوامل مربوط به آن در افراد 35 سال و بیشتر شهر یاسوج بود که می‌تواند در برنامه‌های ارتقای سلامت و پیش‌گیری در جامعه به کار برده شود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مشاهده‌ای مقطعی، تعداد 400 نفر (200 زن و 200 مرد) از افراد 35 سال و بالاتر شهر یاسوج به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی در بازه زمانی 1381 تا 1382 شرکت داده شدند. برای هر فرد در پرسش‌نامه‌ای، نام، سن، جنس، شغل، درامد، سابقه سیگار کشیدن، خشکی دهان، بیماری سیستمیک، رعایت بهداشت دهان، وضعیت تغذیه، تاریخچه معاینات دندان‌پزشکی و علل از دست رفتن دندان‌ها ثبت شد. روش‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی Pearson جهت آنالیز آماری داده‌ها به کار برده شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: شیوع بی‌دندانی در افراد، که از نظر سنی به سه گروه تقسیم شدند، به قرار زیر بود: 5/9 درصد از افراد 44-35 سال، 7/40 درصد از افراد 64-45 سال و 1/71 از افراد بیشتر از 65 سال. شیوع بی‌دندانی در زنان و مردان با هم برابر بود.

نتیجه‌‌گیری: شیوع بی‌دندانی با بالا رفتن سن افزایش نشان داد. شیوع بی‌دندانی و جنس ارتباطی ندارند، ولی رابطه معنی‌داری با بقیه عوامل مرتبط با بی‌دندانی وجود دارد.

كليد واژه‌ها: بی‌دندانی، پوسیدگی، بیماری‌ پریودنتال، خشکی دهان.
چاپ شده
2011-04-24
استناد به مقاله
1.
بنکدارچیانم, قربانی پورر, مجدزادهف, حجتیط, Majdzade F, Ghorbanipour R, Majdzadeh F, Hojati T. شیوع بی‌دندانی کامل و علل آن در افراد 35 سال و بیشتر شهر یاسوج در یک بررسی یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24آوریل2011 [ارجاع شده 4جولای2022];7(1):101-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/310

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد